»  MENU

NAZWA I OPIS WNIOSKODAWCY

    Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. Wpisana jest do Rejestru MNiSW wyższych szkół zawodowych pod numerem 57. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland".

    Głównym celem Uczelni jest kształcenie na 2-letnich studiach II stopnia magisterskich oraz na 3 - 3,5 -letnich studiach zawodowych I stopnia: licencjackich i inżynierskich. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 1 kierunku magisterskim, 4 licencjackich, 1 inżynierskim i 28 kierunkach studiów podyplomowych kształcimy ponad 5300 studentów.

    WSEI dysponuje własną, nowoczesna bazą dydaktyczną przy ul. Mełgiewskiej 7/9 w Lublinie o powierzchni 7000m2 wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny i multimedialny. Na terenie Uczelni znajduje się 5 auli, 5 pracowni informatycznych podłączonych do sieci światłowodowej oraz Internetu, 40 sal seminaryjnych i laboratoriów, kawiarenka internetowa, punkt xero, barek oraz hala sportowa.

    Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji nie jest uczelnią komercyjną, jej działalność opiera się na celach statutowych Fundacji. Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w regionie. Utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie kolejnym etapem rozwoju Uczelni.