»  MENU

Organizacje z jakimi Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości pragnie prowadzić współpracę przy realizacji projektu

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"

    Organizacja pozarządowa działająca od 1991 roku. Jest założycielem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Fundacja działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, głównie poprzez działania edukacyjne i promujące przedsiębiorczość. Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

Lubelski Sejmik Gospodarczy
    Sejmik działa jako dobrowolna i społeczna reprezentacja przedsiębiorców zrzeszająca autonomiczne organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki. Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest integracja środowiska przedsiębiorców regionu lubelskiego jako reprezentacji przedsiębiorców.

Miejski Urząd Pracy
    Urząd świadczy wszechstronną pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzi działalność informacyjną , przyznaje środki na rozpoczęcie działalności, organizuje szkolenia staże, prace interwencyjne oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy
    Wszechstronna pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działalność zbliżona do działalności Miejskiego Urzędu Pracy.