»  MENU

AKTUALNOŚCI
12 LISTOPADA 2009
DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSEI
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki. Minister Gospodarki pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał wsparcie finansowe na rozwój Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości WSEI w wysokości 14 985zł. Projekt obejmuje:
- akcję promocyjną na rzecz przedsiębiorczości akademickiej, a w szczególności tworzenia i funkcjonowania firm typu "spin-off"
- przeprowadzenie szkoleń "Spin-off - Twoja szansa"
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach realizowanego projektu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEI zaprasza studentów, absolwentów i pracowników naukowych do wzięcia udziału w szkoleniach "Spin-off - Twoja Szansa". Zajęcia będą trwały 24 godziny. W ramach szkoleń uczestnicy zdobędą wiedze i umiejętności z zakresu:
Identyfikacja pomysłów biznesowych (warsztaty kreatywne) - 6 godz.
Procedury zakładania firmy (kwestie prawne, dokumenty) - 6 godz.
Modele biznesowe firmy typu spin-off - 4 godz.
Własność intelektualna i komercjalizacja - 4 godz.
Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 4 godz.

Rekrutacja na szkolenia "Spin-off - Twoja Szansa" będzie trwała do 23 listopada 2009r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie AIP WSEI (pokój 119) , tel. (081) 749-32-19, aip@wsei.lublin.pl
22 LISTOPADA 2007
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSEI zaprasza studentów na warsztaty
"ZOSTAJĘ MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ"
Warsztaty odbędą się w cyklu trzech spotkań, poprowadzi je dr Michał Jarmuł.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 22.11.2007 (czwartek) o godz. 15.15.
Chęć udziału w warsztatach można zgłosić do 21.11.2007r. w pokoju 309, tel. 749-32-19, e-mail: aip@wsei.lublin.pl
14 LISTOPADA 2007
Seminarium informacyjne dotyczące Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Seminarium prowadzi - dr Michał Jarmuł.
27 WRZEŚNIA 2006
Decyzją Senatu powołany zaostał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.